Bestsellery
Najlepiej sprzedawane maszyny do szycia
Nici owerlokowe 5000m
Nici owerlokowe 5000m
8,00 zł
szt.
Owerlok Juki MO-50E
Owerlok Juki MO-50E
1 290,00 zł
szt.
Szpulki do stębnówek aluminiowa
Szpulki do stębnówek aluminiowa
4,50 zł
szt.
Husqvarna E20
Husqvarna E20
650,01 zł
szt.
Szpulki do stębnówek stalowa
Szpulki do stębnówek stalowa
2,00 zł
szt.
Owerlock Juki MO-654DE
Owerlock Juki MO-654DE
2 060,00 zł
szt.
Owerlock Juki MO-644D
Owerlock Juki MO-644D
1 750,00 zł
szt.
Husqvarna Emerald 116
Husqvarna Emerald 116
1 199,00 zł
szt.
Husqvarna E10
Husqvarna E10
545,00 zł
szt.
Igły do maszyn przemysłowych
Igły do maszyn przemysłowych
7,00 zł
szt.
Flizelina papierowa 50g
Flizelina papierowa 50g
1,20 zł
szt.
Igły półpłaskie FG-kulkowe MIX
Igły półpłaskie FG-kulkowe MIX
5,60 zł
szt.
Promocje
Janome Easy Jeans HD 1800 + Dostawa Gratis
Janome Easy Jeans HD 1800 + Dostawa Gratis
1 499,00 zł 1 349,10 zł
szt.
Janome 1200D
Janome 1200D
4 499,00 zł 3 799,00 zł
szt.
Maszyna na LATA :) Janome Juno J30
Maszyna na LATA :) Janome Juno J30
1 049,00 zł 944,10 zł
szt.
Produkt dnia
Maszyna do szycia Juki HZL G-220
Maszyna do szycia Juki HZL G-220
3 000,00 zł
szt.
Aplikacje Termoprzylepne Motyl
Aplikacje Termoprzylepne Motyl
8,00 zł
szt.
Kardigan BUCLE z paskiem
Kardigan BUCLE z paskiem
170,00 zł
szt.
Producenci
Regulamin licytacji
 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1) Organizatorem Licytacji jest : Zimet Sp. z o.o., ul. Malinowa 1, 05-140 Jadwisin 

 1. a) w imieniu organizatora prowadzącym są osoby, wskazane przez Zarząd Zimet Sp. z o.o. jak i bezpośrednio Zarząd spółki. 

2) Uczestnikami Licytacji są wszystkie osoby biorące udział w licytacji i oddające świadomie ofertę cenową na prezentowany towar. 

 1. a) warunkiem uczestniczenia w licytacji jest min. ukończenie 18-roku życia 
 2. i) w przypadku ujawnienia powyższego licytacja wybranego przedmiotu nadal jest wiążąca, ponieważ to uprawnieni sprawujący władzę rodzicielską, zobowiązani są do nadzorowania prawidłowego wykorzystania kanałów społecznościowych. 
 3. ii) licytacja może zostać odwołana, o ile w chwili przybicia, lub niezwłocznie po przybiciu, biorący udział w licytacji nie zgłosił uzasadnionego protestu. 

                               iii) konsekwencją powyższych punktów jest wykluczenie uczestnika z dalszego udziału w bieżącym lub innych ewentach organizowanych przez zainteresowanych

 

 • 2 TOWAR 

 

1) w trakcie licytacji oferowany jest towar NOWY, o ile oferującemu wiadome, wolny od wad fabrycznych 

2) ilość towaru, oraz jego cena minimalna zostanie każdorazowo przed rozpoczęciem licytacji anonsowana w trakcie transmisji LIVE 

3) dostępność towaru gwarantuje Organizator w ilości ogłoszonej przed rozpoczęciem licytacji jednostkowej, w przypadku wyczerpania zapasu dostępnego Organizator nie zapewnia większej ilości 

4) Ceny Towaru są wyrażone brutto za sztukę lub metr bieżący w złotych polskich

5) nie jest prowadzona licytacja w walucie obcej 

 

 • 3 ZASADY LICYTACJI 

 

1) Organizator każdorazowo przed rozpoczęciem licytacji anonsuje towar podając jego cenę wywoławczą oraz dostępną ilość 

2) dla każdej licytacji wyznaczony jest czas trzech miunut w trakcie którym uczestnicy mogą oferować swą cenę oraz ilość towaru, którym są zainteresowani 

3) wygrywającym jest najwyższa oferowana przez uczestników cena za sztukę lub metr bieżący, w przypadku dwóch identycznych ofert w chwili upływu czasu, wygrywa pierwsza z nich. Spory lub nieścisłości w trakcie licytacji rozwiązywane są na bieżąco, a uczestnicy akceptują werdykt wspólny organizatora 

4) w przypadku dostępności towaru, kolejno są brani pod uwagę kolejni uczestnicy i tak aż do wyczerpania zapasu 

5) postąpienie w przypadku licytacji towaru ilościowego za metr bieżący nie może być mniejsze niż 0,10 złotego, 

6) postąpienie w przypadku licytacji towaru jednostkowego nie może być mniejsze niż 0,50 złotego

7) Problemy techniczne po stronie organizatora, o ile będą miały wpływ na przebieg licytacji wydłużają czas trwania przedmiotowej licytacji

8) jednostkowi uczestnicy zgłaszający problemy w przypadku utraty sygnału transmisji nie będą brani pod uwagę

 

 • 4 WIĄŻĄCY ZAKUP/OFERTA 

 

1) Organizator w przypadku kiedy otrzyma ofertę od uczestnika, która jest wyższa lub równa oferowanemu przez ORGANIZATORA towarowi zobligowany jest po upływie czasu licytacji ten Towar dostarczyć, udostępnić kupującemu. Czas na dostawę organizator wyznacza jako do 7 dni roboczych, przyjmuje się, że obowiązek ten został spełniony w chwili kiedy organizator towar zlecił do transportu. 

2) uczestnik Licytacji, który wygrał składając najwyższą ofertę zobligowany jest do dokonania wpłaty w terminie do 48 godzin na rachunek bankowy Organizatora, Numer rachunku bankowego brzmi : 71 2490 0005 0000 4600 2495 0555 w Alior Bank, dowodem wpłaty jest potwierdzenie zrealizowania przelewu na rzecz organizatora i przesłania go na adres mailowy bok@zimet.sklep.pl

3) Brak wpłaty na rachunku bankowym organizatora, oraz brak potwierdzenia przelewu uniemożliwiają dostawę przez Organizatora uczestnikowi wylicytowanego towaru i zwalniają organizatora w przypadku danej jednostkowej licytacji z obowiązku dostarczenia na rzecz uczestnika 

4) organizator w przypadku punktu §4 pkt. 3 może zaoferować następnemu w kolejności oferentowi Towar w ilość równej lub wyższej wg. ceny wskazanej przez licytanta kolejnego zachowując jednocześnie prawo do dochodzenia odszkodowania od uczestnika uchylającego się od spełnienia obowiązku zapłaty różnicy na zasadach ogólnych regulowanych przez kodeks cywilny. 

5) w przypadku spełnienia warunków wskazanych w punktach §4 pkt. 1 oraz 2 przyjmuje się, że została zawarta pełnoprawna umowa kupna sprzedaży 

 

 • 5 KOSZTY 

 

1) Organizator  pokrywa wszelkie koszty związane z organizacją niniejszej licytacji

2) koszty wysyłki w przypadku towaru o łącznej wartości mniejszej niż 400 złotych  pokrywa uczestnik 

3) koszty transmisji danych i innych elementów związanych z uczestnictwem po stronie uczestnika, ten pokrywa we własnym zakresie 

 

 

 • 6 REKLAMACJE 

 

1) o ile uczestnicy nie zgłoszą niezwłocznie w trakcie trwania lub bezpośrednio po zakończeniu licytacji protestu, przyjmuje się, że wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu licytacji są NIEUZASADNIONE

2) w przypadku nabycia towaru, ten będąc nowym podlega normalnym regułom prawa handlowego i nie traci w ten sposób praw do 

 1. a) gwarancji
 2. b) rękojmi 
 3. c) reklamacji, te zaś nie dotyczące przebiegu licytacji a towaru będą rozpatrywane w trybie  przewidzianym prawem 

 

 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Prawem właściwym dla powyższych regulacji jest prawo polskie. 

Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia pisemnego oświadczenia, nie obliguje jednak Organizatora do niezwłocznej reakcji o ile nie jest to bezpośredni protest dotyczący jednej licytacji. 

Organizator ma 30 dni roboczych czas na ustosunkowanie się do pisemnego oświadczenia uczestnika, o ile zajdzie taka konieczność. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl